संसदबाट आज राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पारित गर्ने तयारी

0
609
%#& ;ef;bsf] x:tfIf/ ;+ljwfg;ef ejg gofF afg]Zj/df ;+ljwfg;efsf %#& ;ef;bn] g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ df x:tfIf/ ug'{ePsf] 5 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं, २५ असोज । व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । दलहरुबिच कुरा मिले दिउँसो १ बजेपछि बस्ने बैठकले सो विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तर फास्ट ट्रयाकबाट नै चुनाव सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी भएपनि राजनीतिक दलबिच कुरा नमिल्दा सो विधेयक पारित हुन सकेको छैन । दलहरुबिच एकल संक्रमणिय वा बहुमतीय प्रणालीमा जाने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा विधेयक पारित हुन नसकेको हो । कांग्रेसले एकल संक्रमणिय प्रणाली अपनाउनुपर्ने र एमाले–माओवादीले बहुमतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यस्तै आजको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here