Tune to BFM 91.2|Biratnagar

विराटनगर महानगरद्धारा ३६ करोड सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण

विराटनगर, १५ साउन । विराटनगर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत ३५ करोड ७३ लाख ३८ हजार ९ सय रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

महानगरपालिकाले पहिलो चौमासिक भत्ता अन्तर्गत अशक्त ३ सय ७ जनालाई १९ लाख ८० हजार ८ सय , एकल महिला ६ सय ८९ जनालाई ६६ लाख ६० हजार, जेष्ठ नागरिक ५ हजार ३ सय ३ जनालाई ६ करोड ३५ लाख ६७ हजार, जेष्ठ नागरिक (दलित) ६ सय ७७ जनालाई ५९ लाख ५० हजार, पूर्ण अपाङ्गता २ सय ७६ जनालाई ३३ लाख २८ हजार, बालबालिका सुरक्षा अन्तर्गत ६ सय ४२ जनालाई १० लाख १० हजार ४ सय र विधवा ४ हजार ९० जनालाई तीन करोड ३१ लाख ३४ हजार विवरण गरेको सुरक्षा भत्ता वितरण शाखाका लक्ष्मीप्रसाद धिमालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै दोस्रो चौमासिकमा अतिअशक्त ३ सय ६९ जनालाई २३ लाख ७३ हजार ६ सय, एकल महिला ६ सय ३९ जनालाई ६१ लाख २८ हजार, जेष्ठ नागरिक ५ हजार ४३५ जनालाई ६ करोड ४८ लाख ७६ हजार, जेष्ठ नागरिक (दलित) ६ सय ९७ जनालाई ६० लाख ६२ हजार, पूर्ण अपाङ्गता ३ सय ४ जनालाई ३६ लाख ५६ हजार, बालबालिका सुरक्षा अन्तर्गत ६ सय ८८ जनालाई १० लाख ८८ हजार ४ सय , विधवा चार हजार ३ सय ७४ जनालाई तीन करोड ५६ लाख ८ हजार वितरण गरिएको छ ।

यसैगरी तेस्रो चौमासिकमा अशक्त ३९१ जनालाई २५ लाख ४० हजार, एकल महिला ६ सय ६४ जनालाई ६४ लाख ६५ हजार ६००, जेष्ठ नागरिक पाँच हजार ३८७ जनालाई ६ करोड ५४ लाख ५१ हजार, जेष्ठ नागरिक (दलित) ७०७ जनालाई रु ६२ लाख ९८ हजार, पूर्ण अपाङ्गता ३ सय १७ जनलाई रु ३८ लाख २४ हजार, बालबालिका सुरक्षा अन्तर्गत ६ सय ७१ जनालाई १० लाख ७२ हजार र विधवा ४ हजार ४९९ जनालाई ३ करोड ६८ लाख ४६ हजार वितरण गरेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button