On Air BFM 91.2|Biratnagar

विराटनगरमा राहत वितरण

विराटनगर, २६ चैत । विराटनगर महानगरपालिकाले आज ६ वटा वडामा राहत वितरण गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले आज वडा नं ५, ६ ,१५ , १६, १७ र १८ राहत प्रदान गरेको हो ।

विराटनगर महानगरपालिकाले वाड ५ मा १ हजार ६ सय ४९ जनाको लगत भए पनि आज केहीसंख्या मात्रलाई राहत वितरण गरिएको छ । बाकीलाई भोली वितरण बताइएको छ ।

वडा नं ६ मा १ हजार ७ सय , वाड न १५ मा १ हजार २५०, वाड नं १६ मा ३४१, वाड नं १७ मा आज सम्म १ हजार ९ सय ७५ जना र वाड नं १८ मा आज १ सय जनालाइ लाई गरेर जम्मा ५ हजार ३ सय ६६ जनालाई आज राहत वितरण गरीएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button