Tune to BFM 91.2|Biratnagar

विश्वमा कोरोना संक्रमित ६ करोड ३७ लाख पुग्यो

विराटनगर, १६ मंसिर । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या ६ करोड ३७ लाख नाघेको छ । आज

Read more

विश्वमा कोरोना संक्रमित ६ करोड ३१ लाख पुग्यो

विराटनगर, १५ मंसिर । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या ६ करोड ३१ लाख नाघेको छ । आज

Read more

विश्वमा कोरोना संक्रमित ५ करोड ८० लाख पुग्यो

विराटनगर, ६ मंसिर । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या ५ करोड ८० लाख नाघेको छ । आज

Read more

विश्वमा कोरोना संक्रमित ५ करोड ६७ लाख पुग्यो

विराटनगर, ४ मंसिर । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या ५ करोड ६७ लाख नाघेको छ । आज

Read more

विश्वमा कोरोना संक्रमित ५ करोड ६० लाख पुग्यो

विराटनगर, ३ मंसिर । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या ५ करोड ६० लाख नाघेको छ । आज

Read more

विश्वमा कोरोना संक्रमित ५ करोड ४९ लाख पुग्यो

विराटनगर, २ मंसिर । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या ५ करोड ५४ लाख नाघेको छ । आज

Read more

विश्वमा कोरोना संक्रमित ५ करोड ४९ लाख पुग्यो

विराटनगर, १ मंसिर । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या ५ करोड ४९ लाख नाघेको छ । आज

Read more

विश्वमा कोरोना संक्रमित ५ करोड ४४लाख पुग्यो

विराटनगर ३० कार्तिक ।विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या ५ करोड ४४ लाख नाघेको छ । आज विहान

Read more

विश्वमा कोरोना संक्रमित ४ करोड ९७ लाख पुग्यो

विराटनगर, २२ कात्तिक । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या ४ करोड ९७ लाख नाघेको छ । आज

Read more

विश्वमा कोरोना संक्रमित ४ करोड ७४ लाख पुग्यो

विराटनगर, १८ कात्तिक । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या ४ करोड ७४ लाख नाघेको छ । आज

Read more
Call Now Button